Langhøj Vindmøllelaug
Start - Bestyrelsen - Om LHIS - DokumenterMøllen er solgt pr. 1-4-2016.Kære Anpartshaver i Langhøj Vindmøllelaug I/S

Som besluttet på Generalforsamlingen i marts 2016 er salget af vores vindmølle nu endelig afsluttet
og diverse dokumenter (tinglysning af ejerskifte etc.) afsluttet.
Som naturlig følge heraf og i samråd med vores revisor har vi i bestyrelsen derfor besluttet at udbetale
langt hovedparten af aktiverne i form af kr. 900,- pr. anpart. Udbetalingen er sket i dag d. 6. september 2016.
Der indestår ca. kr. 200.000,- tilbage på kontoen til sikring af resterende udgifter, revisorudgifter mm.
Når slutregnskabet foreligger senest ifm. afsluttende regnskab i marts 2017, hvor der skal tages stilling til
en lukning af Langhøj Vindmøllelaug vil restbeløbet blivet udbetalt til Jer interessenter.

Med venlig hilsen
Pbv.
Søren O. Sloth
Formand – Langhøj Vindmøllelaug I/S
Status:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE   08-07-2016: Møllen er solgt pr. 1-4-2016.
UPDATE   07-09-2016: Hovedparten af overskuddet i lauget fra salget af møllen er udbetalt til interessanterne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Du kan modtage en email når hjemmesiden bliver opdateret.
Send en email til webmaster, så kommer du på listen.