Langhøj Vindmøllelaug
Start - Dokumenter


Langhøj Vindmøllelaug I/S er opløstLanghøj Vindmøllelaug I/S blev dannet i 1987 hvor lauget opsatte 2 stk Vestas V19 90KW møller.
Interessenterne havde alle lokal tilknytning, og de fleste boede tæt på møllen.

I forbindelse med at 3 private lodsejere i nabolaget ville rejse deres egen mølle i 2000,
blev det aktuelt at erstatte de to gamle møller med en ny og mere moderne Bonus V1041 1MW mølle.
Møllen blev rejst d. 9. juni 2000 og blev sat i produktion d. 21. juni 2000.
Ved opsætningen af den nye mølle i 2000, havde lauget 144 interessenter, som hver ejede fra 1-70
andele ud af i alt 2109 andele i den nye Bonus 1 MW vindmølle.
I 2015 var der 136 interessanter med hver 1-90 ud af de 2109 mølleandele.

Grundet de stigende udgifter til vedligehold og den meget lave afregningspris på el,
blev det på interessantskabsmødet i 2016 besluttet at sælge møllen.
Møllen blev solgt pr. 1-4-2016 og det sidste interessantskabsmøde den 16-3-2017 vedtog at opløse lauget.

Nyheder:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
08-07-2016: Møllen blev solgt pr. 1-4-2016.
07-09-2016: Udlodning fra salget af møllen.
16-03-2017: Interessantskabsmødet vedtog at opløse lauget.
26-04-2017: Sidste udlodning var den 27-4-2017.
15-05-2017: Hjemmesiden opdateres ikke mere og vil blive lukket inden årets udgang.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------